تـنــهـــــــــــــــــــــــــــــــایـــی این یه وبلاگ معمولی نیست... پست هاش حرف دله. حرف دله اونهایی که عاشقن و دلشکسته! حرف دل من،دل تو... http://15lonelygirl.mihanblog.com 2020-02-17T11:46:15+01:00 text/html 2012-10-19T10:07:43+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE دلشکسته م http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/119 <div style="text-align: center;"><b>از رابـطه م با تو بـا سـَــر زَمــــین خــــوردَمــــــ ،</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>چــِــرا دلـــَــــم شـِــکــَـســت ؟!؟&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></div> text/html 2012-10-19T10:06:10+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE خفه میشم http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><b>روزی خفه خواهم شد...!&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>بـس که درد هایم را نجویده قورت میدهمـ!&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></div> text/html 2012-10-19T10:05:17+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE قلب http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><b>قلــ ــب عزیز لطفــا خفه شـــو و در همه کارها "دخالــت" نــــکن&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>هـمان کـه خــ ـ ــون "پمـــپاژ" کــــنی کافـیسـت . . .&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>اگر هــم "خـــسته" شـدی اجبــ ــاری نیسـت به کــار&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></div> text/html 2012-10-19T10:03:09+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE آرومم http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>بـــی حـــس شـــده ام از درد!&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>از بغـــــض!&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>فقـــط گـــاهــــی ، خــــط اشـــکــــــی ...&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>می ســـوزانـــد صـــــورتــــــم را !!!&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آرومـــــم ...</b></div> text/html 2012-10-19T10:01:35+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE زد و خورد http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: left; "><b>بعضی حرف ها را نباید زد..........</b></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px; text-align: left; "><div style="text-align: center;"><b>بعضی حرف ها را نباید خورد.............</b></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17px;"><b><br></b></span></font></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px; text-align: left; "><div style="text-align: center;"><b>بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد !!!!!</b></div></span> text/html 2012-10-19T09:59:38+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE خاطراتت http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><b>جا گذاشتی . . . !</b></div><div style="text-align: center;"><b>رد خاطراتت را جا گذاشتی</b></div><div style="text-align: center;"><b>مال ناراضی از گلوی ما پایین نمیرود</b></div><div style="text-align: center;"><b>بیا برش دار . . .&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></div> text/html 2012-10-19T09:58:41+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE مُردن http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>بعضی وقتها ازشدت دلتنگی ،&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>گریه که هیچ ؛&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>دلت می خواهد های های بمیری ...!! "</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563030_503436569683640_1665009365_n.jpg" alt=""></div> text/html 2012-10-19T09:55:42+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE لعنتی http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><b>چرا ساکت نمیشوی؟</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>صدای نفس هایت.. در آغوش او.. از این راه دور هم آزارم میدهد..</b></div><div style="text-align: center;"><b>لعنتی.. آرامتر نفس نفس بزن..</b></div> text/html 2012-10-19T09:54:27+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE میشکنم http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><b>وقتی خسته ام وقتی کلافم وقتی دلتنگم...</b></div><div style="text-align: center;"><b>بشقاب ها را نمیشکنم!!!</b></div><div style="text-align: center;"><b>شیشه ها را نمیشکنم!!!</b></div><div style="text-align: center;"><b>غرورم را نمیشکنم!!!</b></div><div style="text-align: center;"><b>دلت را نمیشکنم!!!</b></div><div style="text-align: center;"><b>در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی ست...که میشکنم!!</b>!</div> text/html 2012-10-19T09:51:45+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE تنهایی http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><b>تـــــوی نانـوایی هم ...&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>صف " یــــک دانه ای " ها جـــــــداست ..</b></div><div style="text-align: center;"><b>از جــذام هم بــدتــر است ...</b></div><div style="text-align: center;"><b>تنهــــــــــــایی ...</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-10-19T09:50:29+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE رفتم http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/108 <div style="text-align: center;"><b>رفتــم گفتـم از "خـــــیرش" مـی گــذرم.....</b></div><div style="text-align: center;"><b>شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از "شــــــرش" خــلاص شـــدم...</b></div><div style="text-align: center;"><b>بــی انصـــــاف</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-10-19T09:49:27+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE سیاه پوش http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><b>سیاهی لبهایم از سیگار نــیست…سیاه پوش هزار حرف نگفته است…!!</b></div> text/html 2012-10-19T09:48:36+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE غمگین http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><b>مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده</b></div><div style="text-align: center;"><b>پنجره را باز نکن !</b></div><div style="text-align: center;"><b>امروز دلم می خواهد غمگین باشم …!</b></div> text/html 2012-09-14T12:57:19+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE زخم روح http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/104 <div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; ">آرامـــــ ـــ ـ</span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; font-weight: bold; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><br></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-weight: bold; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">در گوشـه ای نشستهــــ ـــ ـ ام ..</div></span><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; font-weight: bold; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><br></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-weight: bold; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">کار از چسبــــ و باند و پانســمان گذشتهـــــ ـــ ـ</div></span><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; font-weight: bold; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><br></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-weight: bold; ">زخمـــــ ـــ ـ به روحـــــــ ـــــ ـــ ـم رسیـده ...</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-weight: bold; "><br></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-weight: bold; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7415136983/Www_Pix98_CoM_Montakhab12_056.jpg" alt=""></div></span> text/html 2012-09-14T12:56:03+01:00 15lonelygirl.mihanblog.com Å₦¡₮Å ANTIQUE سکوت http://15lonelygirl.mihanblog.com/post/103 <div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><b>سکوت پشت سکوت ...</b></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><b><br></b></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><b>حرف پشت حرف ...</b></div></span><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><b><br></b></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><b>بغض پشت بغض ...</b></div></span><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 16px; "><b><br></b></span></div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><b>دل من کی آرام میگیری؟&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div></span>